Zboží označené "Skladem" máme opravdu fyzicky tady u nás. Žádné "u dodavatele", "za 14 dnů" a jiné nekalé praktiky u nás nenajdete.

Pulzní oxymetr může pomoci odhalit Covid19 ve vašem těle

O novém koronaviru Covid19 toho pořád ještě víme málo. Americký lékař Richard Levitan nedávno popsal zajímavou skutečnost: pacienti nakažení Covidem19 trpí jakousi skrytou hypoxií, nedostatkem kyslíku v krvi. Za běžných okolností lidské tělo reaguje na tento nedostatek zrychleným dýcháním, lapáním po dechu apod., zkrátka se s vynaložením všech sil snaží co nejdříve a co nejvíce nadechnout. V případě covidu je tomu jinak, pacient sice může mít poněkud zrychlený dech, ale nepociťuje žádné úzkostné stavy, žádnou absolutně prioritní nutnost doplnit kyslík v těle. Pokud nemá jiné příznaky nemoci, nemusí ani vyhledat lékařskou pomoc. Jenže v okamžiku, kdy si pacient nakažený covidem uvědomí své potíže s dýcháním, bývá už často pozdě a jedinou pomocí pak může být jen plicní ventilátor, což je velmi invazivní lékařský zákrok (intubace průdušnice, katetrizace, silná sedativa, téměř individuální zdravotnická péče na JIP). Přitom dlouhodobým nedostatkem kyslíku v krvi se stav nakaženého pacienta zhoršuje a tím připravuje koronaviru půdu pro výrazně destruktivnější činnost, pro snadnější napadení jiných orgánů než plic, např.ledvin, jater apod. Když už si pacient tuto tichou hypoxii uvědomí a začne rychle dýchat, mohou již být zasažené plíce a silnějším dýcháním se začne zhoršovat plicní zánět způsobující další snižování okysličení krve.

Co tedy lékař radí? Jednou z možností prevence je pulzní oxymetrie, tedy měření saturace krve kyslíkem, tzv. parametr SpO2. U zdravého člověka se hladina pohybuje mezi 94% až 99%, pacienti s covidem mívají hladinu SpO2 i pouhých 50%! Pokud si chcete sledovat saturaci kyslíkem sami, nemusíte hned kupovat drahý oxymetr jako samostatné zařízení (ostatně profesionální typ, jaký běžně používají např. při příjmu pacienta v Nemocnici Na Bulovce, stejně komerčně nekoupíte), ale pro orientační informaci Vám můžeme nabídnout některé z našich chytrých hodinek, které mají pulzní oxymetr v sobě zabudovaný a hladinu SpO2 si s nimi můžete sami kdykoliv změřit. Jsou to modely KW19 a KW17 (paradoxně jedny z těch levnějších v našem sortimentu) a nyní také novinka KW37PRO. Vlastní měření trvá méně než 10 sekund.

Pozn.: Pokud Vám hodinky ukáží nízkou hladinu kyslíku v krvi, zachovejte klid a nepanikařte. Příčin může být celá řada a nikde není psáno, že máte zrovna vy koronavirus. Zkuste si změřit hodnotu opakovaně, nikdy nelze vyloučit chybu měření. Zvažte také podmínky měření, měřit se má v klidu, změna nadmořské výšky může před aklimatizací mít vliv na okysličení krve, zvažte svůj zdravotní stav a své dosavadní hodnoty SpO2, např. u asmatiků se mohou hodnoty měnit atd. Mně osobně například vždy hodinky ukazují v klidu 96-98%, ale u jiného člověka může být měření méně relevantní. Pokud máte i nadále podezření na sníženou hodnotu kyslíku v krvi, konzultujte svůj stav se svým praktickým lékařem. Je lepší navštívit ho zbytečně než riskovat zpožděný začátek léčby (a nemusí to být zrovna Covid-19).

HD Smart Shop nenese odpovědnost za jakékoliv nepřesnosti uvedených měření a upozorňuje na to, že měření je potřeba brát jen jako orientační údaj, jelikož se nejedná o lékařské diagnostické zařízení. Rovněž naměřená obvyklá hodnota SpO2 94%-99% není důkazem, že uživatel není nemocný.

KW17_19_SPO2